За Нас

Фирма "Хелиостар" е динамично развиваща се компания, специализирана в продажба, проектиране и изграждане на: - ВЕИ системи; - фотоволтаични системи за бизнеса и бита; - хидротермални системи; - хибридни системи. Фирма "Хелиостар" е фокусирана върху: - едновременно акцентиране върху икономията на енергията и опазването на околната среда. - продуктите с високо качество и висока потребителска стойност; - продукти конкурентни в световен мащаб; Екипът на фирма "Хелиостар" са специалисти във всяка една област на тези съвременни иновативни технологии. Целта на по-нататъшното развитие на фирма "Хелиостар" не е само повишаване на качеството на продуктите и укрепване на тяхната конкурентноспособност, но и повишаване на комфорта за потребителите, безопасността на труда и опазването на околната среда.